Waar vastgoed- en supermarktkennis bij elkaar komen

Het initiatief voor Supermarkt Vastgoed Platform CV is in 2022 ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk in de supermarktbranche. Johan Franck, eigenaar van Franck Retail Strategie & Advies BV begeleidde jarenlang supermarktondernemers in aan- en verkoop, relocatie en investeringsvraagstukken, onderhandelingen met franchisegevers en aankopen van eigen panden. Met name locatiestrategie en toekomstbestendigheid van vestigingspunten vanuit de exploitatie stonden hierin centraal.


Jarenlange ervaring
De marktkennis, het netwerk en de ervaring van Franck kennen een lange bestendige historie, Hans Franck, de vader van Johan Franck, stond 40 jaar geleden aan de bakermat van het vakgebied en begeleidde vanuit zijn expertise de overgang van Edah, Super de Boer en C-1000 vanuit de franchisenemers in (collectieve) onderhandelingen en aan- en verkopen van exploitaties.

 

Transitie in dienstverlening
Door de jaren heen is de markt snel en sterk veranderd en Johan Franck werd in die transitie steeds vaker gevraagd om vastgoed fondsen en -eigenaren bij te staan naast zijn werkzaamheden op het vastgoedvlak voor ondernemers. Ook groeide zijn dienstverlening versneld richting de structurering van financiële vraagstukken en de begeleiding daarvan, hetgeen sinds 2020 core business is geworden.


Een vliegende start
De markt wist vanuit de exploitatie van supermarkten en ook vanuit supermarkt vastgoedaanbod Franck goed te vinden. In 2022 besloot Franck alle facetten van zijn dienstverlening voor derden gecombineerd met de marktkennis en zijn netwerk te combineren en zelf een fonds te starten. Initieel startte het fonds met één object, twee maanden later werd het tweede object aangekocht. Nog geen maand later kwamen er een off market nog twee parels voorbij: het resultaat was dat binnen drie maanden een comfortabele start werd gemaakt met een portefeuille van ca EUR 22 mio. Inmiddels groeien we in een bestendig tempo verder.

 

Samenwerking Sint Vastgoed BV
Franck onderkende het feit dat verdere schaalbare groei en vertaling van de know how van de supermarktbranche in uiteindelijk bestendige aankopen alleen mogelijk zou zijn als continuïteit en slagkracht gewaarborgd zouden worden. Door de jaren heen was er een warme band opgebouwd met Sint Vastgoed BV, Ferry Sint, eveneens bestuurder van een middelgroot family office in Amsterdam met een aanzienlijke vastgoed portefeuille, en Franck hadden inmiddels aardig wat transacties met elkaar en voor elkaar gedaan naar beider tevredenheid. Ook stond Sint Franck bij in de tweede en derde aankoop voor het fonds als overbrugger. Er ontstond een bijzondere zakelijke relatie, waarin beiden de synergievoordelen zagen en wisten te benutten.

 

Synergie
In oktober 2022 besloten Franck en Sint de handen formeel ineen te slaan en gezamenlijk vanuit SVP Beheer BV, beheerder van Supermarkt Vastgoed Platform CV, het fonds te besturen en richting de toekomst bestendig te laten groeien. Voor onze beleggers ontstond hierdoor een unieke kans: vastgoed- en supermarktkennis komen samen waardoor optimale synergie en continuïteit ontstaat voor Supermarkt Vastgoed Platform CV en daarmee uw belegging maximaal is gesecureerd.