Supermarkt Vastgoed Platform CV

Welkom bij Supermarkt Vastgoed Platform CV, een open commanditaire vennootschap en groeifonds dat zich richt op het aankopen, beheren en bestendigen van voornamelijk supermarktvastgoed voor haar investeerders. SVP Beheer BV is beheerder en initiatiefnemer van het fonds dat in april 2022 startte. Highlights van het fonds zijn:

 • 6 supermarkten en een aantal dagwinkels in eigendom;
 • Fondsomvang: ca EUR 40 mio
 • Jaarlijkse huurstroom: ca EUR 2 mio
 • Looptijd van het Fonds bedraagt in totaal 8 jaar;
 • De totale huurstroom is voor ruim 90% afkomstig uit contracten met supermarktorganisaties;
 • Structuur Fonds flexibel opgezet t.b.v. groei met nieuwe aankopen;
 • Albert Heijn, Jumbo Supermarkten, Plus Supermarkten en Aldi Nederland zijn als huurder vertegenwoordigd in het fonds;
 • Goede geografische spreiding door Nederland;
 • Toekomstbestendige locaties, onderbouwd met onafhankelijke marktanalyses van Knowledge in Store;
 • Marktconforme huurprijzen onderbouwd met toereikende taxaties;
 • Geen huurachterstanden of kortingen – ook niet in Coronatijd;
 • Gemiddelde looptijd tot nieuwe huurtermijn/expiratie: 7,2 jaar;
 • Geen leegstand;
 • Drie huurcontracten bieden op termijn optimalisatiemogelijkheden ten gunste van het fonds, derhalve niet meegenomen in rendementsberekening;
 • Verwacht gemiddeld direct rendement: 6% *;
 • Verwacht gemiddeld exploitatierendement: 7,05%*;
 • Verwacht gemiddeld totaal rendement: 9,23% *;
 • Initiatiefnemer participeert substantieel mee;
 • Elke participatie vertegenwoordigd een waarde van EUR 50.000,-;
 • Minimale deelname van EUR 100.000 per participant;
 • Deelname geschikt voor aanwending van herinvesteringsverplichting.

*  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst